Kognitiv terapi

Hvad er kognitiv terapi – og er det noget for dig?

I den kognitive terapi arbejder klient og terapeut sammen om at finde nye måder at håndtere her-og-nu problematikker på. Dvs at det der arbejdes med er de udfordringer klienten står i her og nu, og mellem sessionerne. Fortiden bruges der som udgangspunkt ikke særligt meget tid på (og ofte oplever folk faktisk at når de lærer at lægge tidligere indlærte mønstre fra sig og håndtere nutiden på en ny – og mere hensigtsmæssig -måde, så mister fortiden sin magt.

(naturligvis kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at bearbejde nogle traumer/kriser fra fortiden, men det er i min erfaring faktisk sjældnere end hvad psykodynamiske og psykoanalytiske tilgange lader os tro)

Den kognitive terapi er bygget op omkring en antagelse om at krop, tanker, følelser og adfærd alle påvirker hinanden, og at man ved at ændre på den ene kan ændre på dem alle. Det der kaldes den kognitive diamant.

Dvs at man i terapien både arbejder med teknikker til ændring af tanker og følelser, adfærdsøvelser (gør noget andet end du plejer) og kropslige øvelser (slap af, træk vejret dybt, ret ryggen osv).

Kognitiv terapi er en relativ kortvarig og fokuseret terapi. Når man hører om folk der har gået i terapi i årevis kan man derfor være rimeligt sikker på at det ikke er kognitiv terapi (der er dog undtagelser).

Det kan være svært at sige hvor lang tid et forløb tager da det afhænger både af hvor meget der skal arbejdes med, samt hvor dybt det stikker og ikke mindst: hvor stor en indsats klienten yder mellem sessionerne (for forandring sker ikke på magisk vis i terapien, men derimod gennem hårdt arbejde imellem samtalerne) men som udgangspunkt burde man kunne nå langt nok til at kunne afslutte terapien efter 10-30 gange. At terapien er slut betyder dog ikke at arbejdet er slut. Det betyder bare at man nu har fået redskaberne og den fundamentale indsigt der gør at man kan arbejde videre på egen hånd.

Så, har du lyst til at få nogle redskaber og blive bedre til at håndtere og leve dit liv, her og nu, så er kognitiv terapi måske det rette for dig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close