At gøre sit bedste

Jeg hader sætninger som ’man kan jo ikke gøre mere end sit bedste’ ’Hvis bare du gør dit bedste’ osv.

For hvad er det bedste? Kunne jeg ikke altid have gjort bare liiiiidt mere i forhold til den enkelte specifikke ting? Jo det kunne jeg sikkert, det kan vi altid. Hvis altså ikke det var fordi at vi har 100 andre specifikke ting vi også lige skal bruge kræfter, tid og opmærksomhed på.

Men, når vi taler om at gøre sit bedste, glemmer vi at definere indenfor hvilken ramme, og det betyder at rigtigt mange folk kommer til at stille for høje krav til sig selv (og andre) på rigtigt mange områder – hvilket kan ende med stress, depression, selvbebrejdelser, lavt selvværd m.m.

Og hvor ofte gennem vores opvækst har vi ikke hørt den type sætning? Hvor tit har vi ikke selv sagt den til andre? Til vores børn? Og dermed skabt grobund for uhensigtsmæssige ideer om præstationsniveau, og om hvornår det er ok ikke at have opnået succes med en opgave.

For ofte, frygter jeg.

Lad os kigge på det:

Jeg har 100%.

De 100% skal fordeles på arbejde, familie, mig selv, venner, huslige pligter, studier og meget andet. Dvs. der bliver under 10% til hver gruppe (når jeg for nemheds skyld fordeler jævnt, i virkeligheden varierer det jo hvor mange procent man vælger hver gruppe skal have).

De knap 10% skal så igen deles ud på alle de under opgaver der ligger i hver gruppe. (f.eks. skal jeg på arbejde både mestre det sociale samspil, være tovholder på forskellige projekter, afholde samtaler, lave markedsføring, skrive udtalelser og jonglere praktiske opgaver. Det gir meget få % til hver opgave.

Hvis en opgave så ikke lykkes optimalt, og jeg bliver mødt med ’nå, men hvis bare du gjorde dit bedste’ så vil jeg meget hurtigt kunne tænke at jeg nok godt liiiiige havde kunnet give den et par % mere. At jeg faktisk BURDE have givet den noget mere.

Det jeg glemmer er at jeg jo ikke har 100% til rådighed til hver eneste opgave. Det er ikke muligt.

Det kan derfor være en god ide, at vurdere hvad rammen er for en opgave (dvs hvor mange % man vælger at afsætte til opgaven) og så derefter gøre sig klart hvad det er rimeligt at forvente man kan opnå indenfor denne ramme.

På den måde bliver ens forventninger og krav realistiske, og man undgår at give mere end man har til rådighed, eller bebrejde sig selv hvis man ikke leverer 100% på alt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close