Anti depressiver

Jeg oplever rigtigt mange der (tit på baggrund af en enkelt samtale og en kort test) får udskrevet antidepressive af deres læge, og har fået det i årevis, uden anden behandling end dette.

Det er jeg ikke tilhænger af.

Jeg har intet imod antidepressiv, det kan være en fantastisk hjælp til at få kræfterne til at kunne fungere.

Men, når man tænker på at en meget stor del af de depressioner der findes, skyldes reaktioner på ydre faktorer (og vores tanker om disse), så mener jeg at det er helt fundamentalt at arbejde med disse ydre faktorer og reaktionsmønstrene.

Dvs. at arbejde med at erkende forvrængningerne, sætte spørgsmålstegn ved de negative automatiske tanker, og udfordre de antagelser der danner grundlag for dem. Samt en hel masse indsats på adfærdsområdet, for at få ændret det drænende adfærdsmønster.

Og så skal der naturligvis kigges på hvad det er der reageres på. Hvis depressionen skyldes en ubearbejdet krise, stress, uhensigtsmæssige tanker, et dårligt parforhold eller noget andet, så er det altafgørende at få gjort noget ved denne bagvedliggende årsag også.

Medicin gør intet af dette. Men, det kan give det løft der er nødvendigt for at man har kræfterne til at arbejde med depressionen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close