Depression

Depression

Depression er ofte (men ikke altid) en reaktion, på f.eks. stress, ubearbejdet krise/sorg, konstante selvbebrejdelser o.a.

Jeg oplever rigtigt mange der (tit på baggrund af en kort samtale og et spørgeskema) får udskrevet antidepressive af deres læge, og har fået det i årevis, uden anden behandling end dette.

Det er jeg ikke tilhænger af.

Jeg har intet imod antidepressiv, det kan være en fantastisk hjælp til at få kræfterne til at kunne fungere.

Men, når man tænker på at en meget stor del af de depressioner der findes, skyldes reaktioner på ydre faktorer, så mener jeg at det er helt fundamentalt at arbejde med disse ydre faktorer og reaktionsmønstrene.

Dvs. at arbejde med at erkende forvrængningerne, sætte spørgsmålstegn ved de negative automatiske tanker, og udfordre de antagelser der danner grundlag for dem. Samt en hel masse indsats på adfærdsområdet, for at få ændret det drænende adfærdsmønster. (se nedenfor for uddybning af forvrængninger og automattanker)

Og så skal der naturligvis kigges på hvad det er der reageres på. Hvis depressionen skyldes en ubearbejdet krise, stress eller noget andet, så er det alt afgørende at få gjort noget ved denne bagvedliggende årsag også.

Medicin gør intet af dette. Men, det kan give det løft der er nødvendigt for at man har kræfterne til at arbejde med depressionen.

Facts:

Depression er en meget almindelig lidelse. Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression.

Dobbelt så mange kvinder som mænd oplever depression (dog er der lige mange kvinder og mænd der rammes af svær depression)

Normat varer en ubehandlet depression 3-6 mdr, men mange oplever gentagne tilbagefald.

15-20% bliver kronisk.

Man adskiller mild, moderat og alvorlig depression ud fra antallet af symptomer og deres alvorlighed.

Typiske symptomer:

adfærd

nedsat aktivitetsniveau

social isolation

motivation

interessetab

apati

mangel på lyst

alt er en anstrengelse

følelses

angst

skyldfølelse

tristhed

følelsestomhed

kognitive

dårlig koncentration

ubeslutsomhed

dårlig hukommelse

selvkritik

spekulationer

selvmordstanker

fysiske

nedsat appetit

søvnløshed

manglende seksuelle behov

Når man lider af depression har man rigtigt mange negative automatiske tanker (automatiske tanker, er tanker der bare dukker op, inden vi når at forholde os til dem)

De negative automatiske tanker og symptomerne øger gensidigt hinanden, og evnen til rationel tænkning forringes.

 

Negative automatiske tanker er et resultat af kognitive forvrængninger:

Overgeneralisering (én oplevelse = sådan er det altid)

Selektiv abstraktion (kun at lægge mærke til det negative)

Dikotomisk tænkning (tænke i ekstremer, f.eks. hvis det ikke er 100% er det lige meget)

Personalisering (tage ansvar for ting der intet har med én at gøre, f.eks. at passere en ven på gaden der ikke ser én, og så tænke ’jeg har gjort noget der har gjort hende sur’)

Tilfældige slutninger (drage konklusion på baggrund af utilstrækkelig viden, f.eks. opleve en udfordring og så nå til konklusionen at det aldrig vil lykkes)

At arbejde med forvrængninger, negative automatiske tanker osv. er dermed en vej mod varig bedring.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close