Den indre stopklods

Et foredrag om effektivisering

Modsat hvad flertallet tror, så bliver vi markant mere effektive, når vi dropper alle ambitioner om at præstere.

Vi er som mennesker udstyret med et intellekt, der er virkelig godt til at sætte mål og lægge planer. – Men også til at se forhindringer og potentielle farer… Til at bekymre sig og give op… Til selvkritik og bebrejdelse… Til at holde rigidt fast i noget selvom det ikke føles rigtigt… Og til at være alle andre steder end i nuet. 

Dette gør, at vi ofte ender med at være vores egen største stopklods.

Ved en øget bevidsthed om denne ‘stopklods-tendens’ og en skelnen mellem intellekt og visdom, kan vi løsrive os fra den, og dermed få frigivet en masse ressourcer. Derudover vil vi, når vi ikke lytter til intellektets mange ‘råd’ meget bedre kunne mærke os selv, og arbejde i overensstemmelse med vores visdom og givne energiniveau. 

Indhold:

Kend forskel på intellekt og visdom og lær at lægge afstand til Egos bekymringer og spænden ben. 
Bliv bedre til at spotte ikke-hjælpsomme tanker, opdag når du bliver fanget i intellektet, og lær hvordan du slipper fri.
Lær hvordan du kan bruge dine ressourcer meget mere effektivt
Go with the flow: Stol på – og følg den naturlige rytme i dit drive, i stedet for at knokle, mase og presse dig selv frem når det ikke er der.
Vigtigheden af at slibe saven. Det er i pauserne magien sker – men hvad er en pause?
Vær i nuet – det er rejsen der tæller.
Struktur i organisationen– som støttehjul – begræns de daglige forstyrrelser.

Gør foredraget til et kursus:

Bliv klogere på dine specifikke stopklods tanker.
konkrete redskaber og sprog til at kunne tale med kolleger, medarbejdere og ledere om de indre stopklodser. Både dine egne og deres.
Fordyb dig i din visdom og nuet.
Tag et grundigt kig på kulturen i netop jeres organisation. Understøtter den ‘stopklods-tankerne’? Er det en ‘pres igennem’ eller ‘go with the flow’ mentalitet der hersker? Hvordan er kulturen omkring pauser, afbrydelser, støj, kommunikation om ikke hjælpsomme tanker mm.?
Konkrete tiltag i forhold til problemområder, der kan implementeres med det samme.
Sæt geniet fri – Opdag kompetencer du måske ikke vidste du havde

Opnå:

Folk der er blevet opmærksomme på deres indre stopklodser fortæller at de oplever en hverdag med større effektivitet, men med mindre indsats. De har færre bekymringer og større arbejdsglæde. Derudover oplever de at have en større kreativitet i opgaveløsningen, og en langt mere dynamisk tilgang til arbejdet.

Generelt om mine foredrag: 

Alle mine foredrag adresserer det hele menneske, ikke kun medarbejderen. Den viden der deles vil dermed have positiv indflydelse både i privatlivet og på arbejdspladsen. 

Dette gøres ud fra en viden om, at en opdeling i ‘arbejds persona’ og ‘privat persona’ er en kunstig skabt opdeling – og at medarbejdere der trives derhjemme, også har flere ressourcer at bruge af på arbejdspladsen.

Mine foredrag tager udgangspunkt i inside-out teorien, og tilbyder både teoretisk viden, underholdende og genkendelige eksempler og oplevelser fra mit eget liv samt indsigtsgivende øvelser til deltagerne.