Stresscoach

Hvad kan I, som arbejdsplads, gøre for at mindske stress betinget fravær hos jeres medarbejdere?

Der er naturligvis mange forebyggende ting i kan gøre, såsom at kigge på arbejdsmiljøet og arbejdspresset, uddanne jeres ledere optimalt, skabe mest mulig mening for den enkelte i arbejdet, styrke den sociale kapital, og meget andet – og I kan tilbyde foredrag og temadage som præventiv indsats til jeres medarbejdere.

Men, er skaden først sket, og er en medarbejder blevet sygemeldt med stress, eller på vej til det, så handler det om hurtig og effektiv indsats, så medarbejderen hurtigst muligt kan komme på fode igen, og unødig lidelse og sygefravær undgås.

Både i forhold til den forebyggende indsats, samt den behandlende indsats, er jeg en god medspiller.

Jeg har flere års erfaring med at mindske stressbetinget sygefravær, og jeg har en rigtig god succes rate. Derudover tilbyder jeg foredrag, workshops og temadage med fokus på minimering af stress.

Jeg tilbyder:

Individuelle samtaler med jeres stressramte medarbejdere, enten som en forebyggende indsats inden de bliver sygemeldte, eller som en behandlende indsats når de er helt eller delvis sygemeldte.

Foredrag og temadage med fokus på forebyggelse af stress.

Sparring med ledere i forhold til håndtering af stress ramte medarbejdere, og deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

kontakt mig for at høre mere.