Stresscoach

Hvad kan I, som virksomhed, gøre for at mindske stressbetinget fravær hos jeres medarbejdere?

Der er naturligvis mange forebyggende ting i kan gøre, såsom at kigge på arbejdsmiljøet og arbejdspresset, uddanne jeres ledere optimalt, skabe mest mulig mening i arbejdet, styrke den sociale kapital og meget andet – og I kan tilbyde NADA, og/eller foredrag som præventiv indsats til jeres medarbejdere.

Men, er skaden først sket, og er en medarbejder blevet sygemeldt med stress, eller på vej til det, så handler det om hurtig og effektiv indsats, så medarbejderen hurtigst muligt kan komme på fode igen, og unødigt sygefravær undgås.

Og, det er her jeg kommer ind i billedet.

Jeg har flere års erfaring med at fastholde stress ramte på arbejdsmarkedet, og en rigtig god succes rate.

Jeg har, blandt meget andet, i flere år været en del af Come-Backs fastholdelses indsats, hvor vi har tilbudt stress coaching til ansatte og borgere i Furesø kommune, og dermed været en betydelig medspiller i sænkningen af sygefraværet i kommunen.

Jeg tilbyder:

Individuelle samtaler med jeres stressramte medarbejdere, enten som en forebyggende indsats inden de bliver sygemeldte, eller som en behandlende indsats når de er helt eller delvis sygemeldte.

Derudover tilbyder jeg sparring med ledere i forhold til håndtering af stress ramte medarbejdere, og deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I kan hyre mig ind til bare at tage et enkelt forløb (op til 7 samtaler) med én medarbejder, eller i kan købe et abonnement, hvor i er sikret en vis mængde forløb på et år, med yderst favorabele vilkår.

 

Ifølge stressforeningen ser stresstilstanden i Dk sådan her ud:

430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag

Der er 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress

Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job

3000 personer bliver førtidspensioneret om året pga. stress

Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

 Hvad koster det?

1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress

Det koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.

Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner