Supervision

Arbejder du med mennesker og har brug for supervision i den sammenhæng? Er du psykolog på vej mod autorisation? Vil du gerne vide mere om KAT, så du kan bruge det i dit arbejde?

Jeg tilbyder individuel KAT-baseret supervision, til en fair pris.

Kontakt mig for at høre mere 🙂

 

I KAT supervision arbejdes der som oftest sagsorienteret, med udgangspunkt i en konkret situation.

I supervisionen vil supervisanden gennem analyse, refleksion, rollespil og andre kognitive metoder nå frem til en ny forståelse af situationen, og få nye handlemuligheder, der derefter skal afprøves i praksis.

Supervisanden vil få hjemmearbejde (ny metode eller tiltag der skal prøves, hypotese der skal testes, litteratur der skal læses eller lign.) fra gang til gang. Og det forventes at supervisanden (ligesom supervisor) møder forberedt.

Formålet med supervisionen vil altid være at forbedre den indsats klienten/patienten/borgeren/beboeren i sidste ende får, gennem at styrke supervisanden.

Rammerne for supervisionen, tilrettelægges i fællesskab med supervisanden/supervisanderne.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close