Coaching og Terapi

Nogen gange kører vi mennesker sur i (arbejds)livet, og det hele kan synes træls og uoverskueligt.

Der kan være mange årsager til at en medarbejder kører sur i det hele. Det kan være strukturelle omlægninger i virksomheden, utilfredshed med arbejdsmængde og -opgaver, kollegiale relationer, private forhold mm. Og ofte en kombination af flere af disse. 

En ellers dygtig og engageret medarbejder, kan så begynde at virke fraværende og utilfreds og yde en dårligere arbejdsindsats. En forandring der i sidste ende kan resultere i ophør af ansættelse, og dermed et tab for virksomheden.

Heldigvis behøver det ikke gå så galt, ofte kan en negativ spiral vendes relativt hurtigt, f.eks. gennem coachende samtaler.

Er en medarbejder alvorligere psykisk udfordret, enten grundet livs kriser, angst, depression eller andet, vil dette også kunne mærkes på indsatsen i virksomheden og det vil derfor kunne betale sig for jer, som virksomhed at støtte jeres medarbejder i at komme bedst og hurtigst muligt gennem udfordringen.

Jeg tilbyder derfor at tage individuelle coachende og/eller terapeutiske samtaler med de medarbejdere i oplever har brug for det.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close