Ledelsescoaching

Med min baggrund i 3P tilbyder jeg en helt ny tilgang til ledelses coaching.

Med en større forståelse af vores psykiske design, og en bedre kontakt til din egen visdom, vil du opleve en hidtil uset udvikling af dit personlige lederskab.

Du vil opnå forbedret selvindsigt og øget forståelse for dine medarbejdere, og dermed opleve større succes med at motivere både dig selv og andre, samt forebygge fravær begrundet i psykisk mistrivsel som for eksempel stresssygemeldinger.

Jeg hjælper dig til at rydde op i de (ikke-bevidste) overbevisninger og regler du har, som bremser dig i din hverdag, så du dermed bliver sat fri til at kunne udnytte dit fulde potentiale.

Og jeg hjælper dig til at slippe den tankeskabte uro, så du kan genfinde din indre ro.

Dette vil betyde at du vil blive bedre til at kunne forblive i ro, selv i urolige situationer, din evne til at håndtere forandring og udfordring vil styrkes og du vil kunne yde mere med mindre indsats.

Du vil gennem vores coaching sessioner blive bedre til at lytte, sådan rigtigt lytte, og til at møde folk dér hvor de er, uden at lade dig rive med af deres sindstilstand.

Du vil opleve at det bliver nemmere at se, udvikle og anerkende andres styrker og at undgå at komme til at hænge fast i et fokus på deres begrænsninger – og du vil dermed nemt og ubesværet kunne sikre et endnu bedre arbejdsmiljø.

I 3P coaching arbejdes der primært med din forståelse af vores psykiske design, både teoretisk og oplevelsesbaseret. Der arbejdes med evnen til at lytte, lede og træffe beslutninger ud fra visdom i stedet for intellekt, og der tilstræbes at skabe et bedre fundament for et højere state of mind i hverdagen.

Der kan, når det vurderes relevant, arbejdes med udgangspunkt i konkrete situationer. Her vil der arbejdes hen imod en større forståelse af de forhindringer dit intellekt skaber i den konkrete situation og en større kontakt til din visdom og dermed til nye måder at håndtere den konkrete situation på.