Behandling af oplysninger i forbindelse med Psykologpraksis

I forbindelse med at jeg driver psykologpraksis er der en række krav og lovgivninger der skal overholdes, blandt andet i forbindelse med journalpligt.

Disse love og regler har jeg samlet på denne side, så du som klient nemt kan finde retsgrundlaget for de informationer jeg gemmer omkring dig.

Dansk psykolog forening

Bekendtgørelse af lov om psykologer

Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser