Når stress flytter ind

 

Et 3 timers foredrag om stress på arbejdspladsen

Stress er blevet en yderst smitsom folkesygdom – og det behøver det ikke være. 

Dette foredrag giver på en let og forståelig måde deltagerne den konkrete viden de har brug for, for på egen hånd at kunne forebygge og mindske stress. Både hos dem selv og deres kollegaer.

Husk: Stress er ikke nogens skyld, men alles ansvar.

Indhold: 

Lær hvad stress er, og hvordan den påvirker os. Forstå hvad der sker med vores krop, tænkning, effektivitet og sociale kompetencer, når vi begynder at lide af stress.
redskaberne til at kunne spotte de tidligste tegn på stress, både hos dig selv og andre –  og få viden til at kunne sætte ind med de rette tiltag.
Undgå at blive smittet af andres stress.
Forstå hvorfor det er forskelligt, hvad vi oplever at blive stressede over.
Få et fælles sprog på arbejdspladsen, der gør det muligt at tale om stress og stressforebyggelse uden misforståelser, berøringsangst og stigmatisering.
Lær at skelne mellem almindelig stress, og stress lidelse.
Se det hele menneske og de mange faktorer der spiller ind.
Få en masse konkrete redskaber til forebyggelse, som du kan implementere i samme øjeblik du går fra foredraget.
Indblik i at selvom noget er vigtigt at tale om, behøver det ikke være tungt.

Gør foredraget til et kursus:

Find ud af hvordan jeres specifikke forebyggelsesplan skal se ud. 
Opdag de væsentligste stressorer i jeres organisation.
Find ud af hvilke strukturændringer I allerede nu vil kunne skabe, for at opnå en hurtig og effektiv forbedring . 
sjove øvelser til at sige svære ting.
Aftal hvordan I vil håndtere mistanke om begyndende stress hos jer selv eller andre.
Lær hvordan man taler med en stressramt.
Stop korridor-sladder.
Gå fra kurset med konkrete forebyggelsestiltag, som straks kan sætte i værk.
Opbyg et ‘buddy’-system mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse.
Få valgt tovholdere og lagt en opfølgningsplan, for at sikre løbende vedligehold af de forebyggende tiltag.

Opnå:

Folk jeg har arbejdet med beretter om en oplevelse af at have fået en større forståelse for – og genkendelse af stresssymptomer samt redskaber til at kunne gøre noget ved dem. Dette har bevirket en mindsket oplevelse af magtesløshed og offerposition samt en oplevelse af et større ansvar for både sig selv og sine kollegaer.

De giver også udtryk for at det er blevet nemmere at tale om stress på arbejdspladsen og at samtalerne med kolleger og ledelse er blevet mere løsningsorienterede.

Derudover gives der udtryk for, at fokus på forebyggelse og bedre kommunikation giver mindsket sygefravær og større trivsel på arbejdspladsen.

Generelt om mine foredrag: 

Alle mine foredrag adresserer det hele menneske, ikke kun medarbejderen. Den viden der deles vil dermed have positiv indflydelse både i privatlivet og på arbejdspladsen. 

Dette gøres ud fra en viden om, at en opdeling i ‘arbejds persona’ og ‘privat persona’ er en kunstig skabt opdeling – og at medarbejdere der trives derhjemme, også har flere ressourcer at bruge af på arbejdspladsen.

Mine foredrag tager udgangspunkt i inside-out teorien, og tilbyder både teoretisk viden, underholdende og genkendelige eksempler og oplevelser fra mit eget liv samt indsigtsgivende øvelser til deltagerne.